Zápis z 271. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 30. března 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 272. zasedání dne 27. dubna 2012 schválila zápis z 271. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy