Zápis z 272. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. dubna 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 273. zasedání dne 25. května 2012 schválila zápis z 272. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy