Zápis z 273. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 25. května 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 274. zasedání dne 29. června 2012 schválila zápis z 273. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy