Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda schválila svým usnesením ze dne 13. června 2012, č. 411 o úpravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011) prodloužení její platnosti pro rok 2012.

Upřesnění k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)
Na základě změny kategorizace periodik evidovaných v databázi ERICH, bude podle Přílohy č. 1 s názvem "Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků", pro hodnocení článků v roce 2012 uveřejněných v periodikách evidovaných v této databázi analogicky použito převodu uvedené kategorie následovně:
ERIH A na INT 1
ERIH B na INT 2
ERIH C na NAT


Aktuální znění Metodiky a usnesení vlády je uvedeno v příloze.


Hodnocení výsledků výzkumných organizací


Hodnocení výsledků výzkumných organizací - 4. etapa 


Prohlížení výsledků Hodnocení výzkumných organizací za rok 2012

Sdílejte na:

Přílohy