Hodnocení VaVaI - 2012 - Výzkumné organizace - 4. etapa

Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2012 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 278. zasedání dne 21. prosince 2012.

Sdílejte na:

Přílohy