Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015

jak byly schváleny vládou na jejím jednání dne 26. června 2012.

Usnesením vlády byl schválen návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015.

Vláda tímto usnesením schválila výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace:
pro rok 2013 ve výši 25.917.774 tis. Kč,
pro rok 2014 ve výši 25.917.774 tis. Kč,
pro rok 2015 ve výši 25.917.774 tis. Kč.

Materiál v podrobném členění naleznete v přílohách.

Sdílejte na:

Přílohy