Zápis z 274. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. června 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém mimořádném zasedání dne 31. srpna 2012 schválila zápis z 274. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy