Zápis z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 31. srpna 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 275. zasedání dne 27. září 2012 schválila zápis z mimořádného zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy