Zápis z 275. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. září 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 276. zasedání dne 26. října 2012 schválila zápis z 275. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy