Zápis z 276. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 26. října 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 277. zasedání dne 30. listopadu 2012 schválila zápis z 276. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy