Zápis z 277. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 30. listopadu 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 278. zasedání dne 21. prosince 2012 schválila zápis z 277. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy