Zápis z 278. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 21. prosince 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 279. zasedání dne 25. ledna 2013 schválila zápis z 278. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy