Zápis z 279. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 25. ledna 2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 280. zasedání dne 22. února 2013 schválila zápis z 279. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy