Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2013

 

Zasedání
Termín konání
Zápis
Usnesení a materiály
279. 25. ledna 2013 zápis usnesení a materiály
280. 22. února 2013 zápis usnesení a materiály
281. 29. března 2013 zápis usnesení a materiály
282. 26. dubna 2013 zápis usnesení a materiály
283. 31. května 2013 zápis usnesení a materiály
284. 28. června 2013 zápis usnesení a materiály
285. 30. srpna 2013 zápis usnesení a materiály
286. 27. září 2013 zápis usnesení a materiály
287. 25. října 2013 zápis usnesení a materiály
288. 29. listopadu 2013 zápis usnesení a materiály
289. 20. prosince 2013 zápis usnesení a materiály

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9.30 hod.

Sdílejte na: