Zápis z 280. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 22. února 2013

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 281. zasedání dne 29. března 2013 schválila zápis z 280. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy