Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2012 a 2013

Včetně výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů.

zdroj: Zákon č. 504 ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Sdílejte na:

Přílohy