Zápis z 281. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. března 2013

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 282. zasedání dne 26. dubna 2013 schválila zápis z 281. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy