Zápis z 282. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 26. dubna 2013

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 283. zasedání dne 31. května 2013 schválila zápis z 282. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy