Zápis z 283. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 31. května 2013

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 284. zasedání dne 28. června 2013 schválila zápis z 283. zasedání Rady (příloha)

Sdílejte na:

Přílohy