Hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475 Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 a 2015).

Vláda svým usnesením ze dne 16. dubna 2014 č. 250 schválila Úpravu Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015).

Vláda svým usnesením ze dne 29. července 2015 č. 605 schválila Změnu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015). 

Aktuální znění Metodiky je uvedeno v příloze.

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikovaným metodikám

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 291. zasedání dne 28. 2. 2014 schválila Doporučení Rady k certifikovaným metodikám.

Předkládané Doporučení Rady je dokumentem, jehož zpracování požaduje Metodika 2013 a označuje je jako „předpis pro certifikaci“. Metodika 2013 však neuvádí, co se rozumí pod pojmem „předpis pro certifikaci“. V doporučení se vysvětluje, že řada poskytovatelů má již vlastní úpravu postupu při certifikaci přesně podle svých potřeb. Proto byl vytvořen předpis pro certifikaci na úrovni „doporučení“, tedy textu dostatečně návodného pro poskytovatele, kteří se jím chtějí řídit přímo, ale který současně umožňuje přizpůsobit postup pro certifikaci tak, aby vyhovoval „místním“ podmínkám jednotlivých poskytovatelů.

Sdílejte na:

Přílohy