Zápis z 285. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 30. srpna 2013

Sdílejte na:

Přílohy