Zápis z 288. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 29. listopadu 2013

Sdílejte na:

Přílohy