Zápis z 289. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, konaného dne 20. prosince 2013

Sdílejte na:

Přílohy