Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2013 a 2014

Včetně výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů.

zdroj: Zákon č. 475 ze dne 19. prosince 2013 o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Sdílejte na:

Přílohy