Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2013

Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK“) pracovala v roce 2013 pod vedením předsedy plk. prof. MUDr. Miroslava Rysky, CSc.

Složení komise:
Předseda: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Místopředseda: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Členové: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

V souladu s plánem činnosti Bioetické komise RVVI pro r. 2013:

Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti (pokud taková žádost přijde) podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (VLEKB).

Různé – podklady pro řešení úkolů Rady s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje
Diskuse k problematice legislativy ve vztahu k VLEKB
Diskuse k materiálům z evropského NEC fóra
Zpracování souhrnné zprávy o činnosti BK

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb.
V průběhu roku 2013 žádost na Bioetickou komisi žádná nepřišla.

2. Další činnost BK
Komise v průběhu roku 2013 neobdržela z EU žádné materiály k problematice dané působností BK.


Plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. V Praze 25. září 2013
předseda komise

Sdílejte na: