Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Aktuálně platný seznam výzkumných organizací splňujících formální znaky VO (fáze 1 posuzování), schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace na 291. zasedání dne 28. února 2014, je uveden v příloze.

Sdílejte na:

Přílohy