Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2014 a 2015

Včetně výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů.

Sdílejte na:

Přílohy