Zápis z 302. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. února 2015

Sdílejte na:

Přílohy