Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2015

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
301. 30. ledna 2015 zápis usnesení a materiály
302. 27. února 2015 zápis usnesení a materiály
303. 27. března 2015 zápis usnesení a materiály
304. 24. dubna 2015 zápis usnesení a materiály
305. 29. května 2015 zápis usnesení a materiály
306. 26. června 2015 zápis usnesení a materiály
307. 4. září 2015 zápis usnesení a materiály
308. 2. října 2015 zápis usnesení a materiály
309. 30. října 2015 zápis usnesení a materiály
310. 27. listopadu 2015 zápis usnesení a materiály
311. 18. prosince 2015 zápis usnesení a materiály

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 8.30 hod.

Sdílejte na: