Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2014

Vláda svým usnesením ze dne 2. června 2014 č. 523 odvolala 8 členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, mezi nimi i předsedu Bioetické komise (dále jen „BK“) prof. Miroslava Rysku. K 30. červnu 2014 skončilo funkční období všech členů BK. Na základě výsledku tajných voleb, jež se konaly na 293. zasedání Rady dne 25. dubna 2014, byli všichni končící členové s výjimkou Ing. Josefa Fulky, prof. Heleny Haškovcové a doc. Josefa Kuřete jmenování na druhé funkční období. Nově se stal členem BK prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D.

Na základě tajné volby z 297. zasedání Rady dne 26. září 2014 byl předsedou BK jmenován prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Bioetická komise Rady pracovala v roce 2014 v tomto složení:

Předseda: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (do 2. června 2014)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (od 26. září 2014)

Místopředseda: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (do 30. června 2014)

Členové: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. PhDr., (do 30. června 2014), RNDr. Helena Haškovcová, CSc., (do 30. června 2014), prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D. (od 25. dubna 2014), prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Plán činnosti Bioetické komise RVVI pro r. 2014:

  1. projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti (pokud taková žádost přijde) podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VLEKB“),
  2. různé – podklady pro řešení úkolů Rady s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje,
  3. diskuse k problematice legislativy ve vztahu k VLEKB,
  4. diskuse k materiálům z evropského NEC fóra,
  5. zpracování souhrnné zprávy o činnosti Bioetické komise Rady.

Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb.

V průběhu roku 2014 nepřišla na Bioetickou komisi žádná žádost.

Další činnost BK

Komise v průběhu roku 2014 neobdržela z EU žádné materiály k problematice dané působností BK.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. V Praze 27. září 2014
předseda komise

Sdílejte na: