Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2015

Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK“) pracovala v roce 2015 v níže uvedeném složení:

Předseda:                

            prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Místopředseda:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Členové:                   

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák,

prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D.,

prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr.,

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.,

prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.,

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 

Činnost BK v roce 2015:

 

  1. Diskuze o možnostech, struktuře a potřebnosti vytvoření informačního portálu pro systematické ukládání důležitých dokumentů a informací z oblastí týkajících se výzkumu lidských pluripotentních kmenových buněk a buněčné terapie.
  2. Diskuze k aktuální problematice výzkumu a medicínských aplikací kmenových buněk; diskuze k aktuálním dokumentům EU týkajícím se bioetiky; diskuze o možném pořádání mezinárodní bioetické konference v ČR.
  3. Diskuze o přípravě stanoviska BK k současnému technologickému pokroku v možnostech editace lidského genomu a genomu divoce žijících zvířat (CRISPR/Cas 9) a souvisejících aspektech.
  4. Příprava stanoviska k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR o povolení k dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk.
  5. Zpracování souhrnné zprávy o činnosti BK za rok 2015.

 

 

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.                                                  V Brně dne 24. září 2015

         předseda komise

 

Sdílejte na: