Archiv

Ročenka Informačního systému výzkumu a vývoje za období 2000 - 2005

Ročenka, jejíž text je v příloze, je určena nejširší veřejnosti jako základní informační pramen popisující situaci v oblasti českého výzkumu a vývoje období let 2000 až 2005.

Pozorný čtenář si jistě všimne dvou významnějších tendencí, které mapují příslušné údaje v informačním systému a které upozorňují na dva důležité nedostatky stávajícího systému veřejné podpory výzkumu a vývoje.

Prvním z nich jsou údaje o ostatních zdrojích financování. S výjimkou Ministerstva průmyslu a obchodu se většinou nejedná, jak je ve světě běžné, o soukromé (případně zahraniční) zdroje, ale rovněž o veřejné zdroje. Na příklad v CEP jsou u účelových prostředků vykazovány jako další finanční zdroje institucionální prostředky a naopak u CEZ jsou jako další zdroje vykazovány prostředky účelové. Rada tento problém bude řešit změnou modelu financování v novele zákona č. 130/2002 Sb., k níž nyní proběhla veřejná diskuse.

Druhou nesrovnalostí jsou výzkumné zprávy, které jsou neustále vykazovány jako standardní výsledek výzkumu a vývoje, přestože jím nejsou ani věcně, ani právně. Jako právoplatný výsledek je výzkumná zpráva uznávána výhradně u utajovaných informací. Proto také Rada běžné výzkumné zprávy nezapočítává mezi uznané výsledky do svého pravidelného každoročního Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

Ročenka je společným dílem pracovníků oddělení informačního systému výzkumu a vývoje odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR, který plní úlohu provozovatele tohoto informačního systému. Poděkování proto patří vedle autorů též p. Radce Cibochové a Ing. Evě Škochové, které vedle své práce pomohly s přípravou grafických podkladů pro ročenku a v neposlední řadě rovněž Mgr. Nadě Kuželkové, která se významně zasloužila o sjednocení historických dat informačního systému výzkumu a vývoje.

Důležité upozornění: Bez souhlasu vydavatele (Rady pro výzkum a vývoj) nelze údaje obsažené v Ročence žádným způsobem šířit, publikovat ani interpretovat.

Sdílejte na:

Přílohy