Dokumenty Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

 

Vláda ČR na svém jednání dne 13. ledna 2016 schválila Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020. V koncepci je definováno celkem 17 konkrétních a cílených opatření.

Archiv

Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, schválená usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488

Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, schválená usnesením vlády ze dne  7. ledna 2004 č. 6

Ročenka Informačního systému výzkumu a vývoje za období 2000 - 2005


Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Na základě novelizace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bylo k zákonu vydáno Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2010. Vzhledem k nabytí účinnosti prováděcího přepisu pro IS VaVaI, byl dne 12. února 2010 na 250. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schválen v souladu se zněním § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., aktualizovaný Provozní řád IS VaVaI.

Sdílejte na:

Přílohy