Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v roce 2015 a 2016

Včetně výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a z finančních mechanismů.

Sdílejte na:

Přílohy