Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 2. září 2016

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání.

2. Zápis z 317. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 317. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Metodika hodnocení 2017+

Usnesení:

Rada bere na vědomí předložený materiál Metodika hodnocení 2017+.

A2) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2016

Usnesení:

Rada

1. doporučuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2016 prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc.,

2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A3) Výzva k podání návrhů na dva členy VR TA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text Výzvy k podání návrhu na 2 členy/členky Výzkumné rady TA ČR,

2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A4) Stanovisko Rady k materiálu „Investiční smlouva mezi Českou republikou a General Electric International, Inc. včetně dalšího rozvoje leteckých a kosmických aktivit v České republice“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k materiálu „Investiční smlouva mezi Českou republikou a General Electric International, Inc. včetně dalšího rozvoje leteckých a kosmických aktivit v České republice“, doplněné podle návrhu dr. Barana,

2. ukládá Sekci VaVaI zajistit součinnost s příslušnými resorty a ČVUT.

A5) Stanovisko Rady k návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k dokumentu „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030“,

2. ukládá Sekci VVI zaslat Stanovisko Ministerstvu dopravy.

A6) Stanovisko Rady k Návrhu programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „Doprava bezpečná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí“

1. doporučuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2016 prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc.,

2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k Návrhu programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „Doprava bezpečná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí“,

2. ukládá Sekci VaVaI zaslat Stanovisko Ministerstvu dopravy.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Žádost o převod finančních prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh rozpočtového opatření Ministerstva kultury,

2. ukládá Sekci VaVaI informovat Ministerstvo kultury.

B2) Workshop "Innovations in Central Europe: Prospects for Cooperation"

Usnesení:

Rada

1. schvaluje účast Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako spoluorganizátora workshopu,

2. souhlasí s úhradou finanční podpory workshopu ve výši 660 €.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Informace z jednání vlády

C3) Informace o IS VaVaI

C4) Informace o plnění usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 477

C5) Informace o Hodnocení

C6) Výzva na Cenu Fr. Běhounka 2016

C7) Výzva na Cenu Milady Paulové

C8) Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI

C9) Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/27 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly TA ČR

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu mimořádného zasedání RVVI
 • Zápis z 317. zasedání RVVI
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2
 • C4
 • C6
 • C7
 • C8
 • C9