Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2016

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
312. 29. ledna 2016 zápis usnesení a materiály
313. 26. února 2016 zápis usnesení a materiály
314. 31. března 2016 zápis usnesení a materiály
315. 6. května 2016 zápis usnesení a materiály
316. 3. června 2016 zápis usnesení a materiály
317. 24. června 2016 zápis usnesení a materiály
mimořádné zasedání 2. září 2016 zápis usnesení a materiály
318. 30. září 2016 zápis usnesení a materiály
319. 27. října 2016 zápis usnesení a materiály
320. 25. listopadu 2016 zápis usnesení a materiály
 321.  16. prosince 2016 
 zápis usnesení a materiály

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9:00 hod.

Sdílejte na: