Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2016

Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK RVVI“) pracovala v roce 2016 v nezměněném složení tj.:

Předseda:

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. 

Místopředseda:

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., 

Členové:

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, 

prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D.,

prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr.,

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.,

prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.,

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

V souladu s plánem a úlohou BK RVVI v systému českého výzkumu pracovala BK RVVI v roce 2016 na následujících úkolech a vyvinula následující aktivity:

1. Předseda BK RVVI se zúčastnil 11. Světového kongresu národních etických a bioetických komisí a z jednání podal zprávu.

2. Předseda BK RVVI a někteří členové spoluorganizovali a aktivně se zúčastnili semináře Problémy současné bioetiky, který byl pořádán v Senátu ČR.

3. BK RVVI formulovala a zveřejnila odborné stanovisko k editaci genomu zárodečných buněk pomocí nových technologií Crispr/Cas9.

4. BK RVVI připravila stanovisko k žádosti o dovoz linií lidských embryonálních kmenových buněk z Ústavu embryologie a histologie Masarykovy univerzity.

5. BK RVVI připravila stanovisko k žádosti Masarykovy univerzity o povolení výzkumu na embryonálních kmenových buňkách (nové povolení po vypršení platnosti stávajícího, které je do roku 2017).

6. BK RVVI zpřístupnila laické i odborné veřejnosti sadu informačních materiálů týkajících se výzkumu a klinického využití různých typů kmenových buněk. Materiály jsou vytvořeny, editovány a kontrolovány špičkovými evropskými odborníky z oblasti kmenových buněk a klinické medicíny a jsou vytvářeny s podporou projektu Horizon 2020.

7. Zpracování souhrnné zprávy o činnosti BK RVVI za rok 2016.

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.   V Brně dne 7. září 2016

předseda komise

Sdílejte na: