Zápisy z jednání Komise v roce 2018

Termíny jednání Komise v roce 2018 

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise byly stanoveny termíny jednání pro rok 2018. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Číslo jednání KHV

Datum

102.

8. 1. 2018

103.

5. 2. 2018

104.

5. 3. 2018

105.

9. 4. 2018

106.

14. 5. 2018

107.

4. 6. 2018

     mimořádné jednání

             19.7.2018

mimořádné jednání

29. 8. 2018

108.

1. 10. 2018

109.

19. 11. 2018

110.

3. 12. 2018

Sdílejte na: