Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů je jedním z odborných a poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které Rada ustavuje podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů navazuje na činnost dosavadní Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a předchozí Komise pro hodnocení výsledků výzkumu, kterou ustavila Rada pro výzkum a vývoj na svém 225. zasedání, konaném dne 14. září 2007 jako svůj stálý pracovní orgán podle článku 7 Statutu Rady.

Činnost Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů se řídí jejím Statutem a Jednacím řádem.

 

 

Sdílejte na: