Usnesení k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. ledna 2018

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program mimořádného zasedání dne 4. ledna 2018.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí „Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018“,

2. ukládá svým členům, aby případné připomínky k tomuto podkladu zaslali do 18. ledna 2018,

3. ukládá předsednictvu Rady, aby navrhlo zpravodaje k jednotlivým úkolům,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace připravit na den 26. ledna 2018 od 10:00 hodin pracovní setkání členů Rady k „Návrhu činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018“ s cílem definovat klíčové priority Rady v oblasti vědy a výzkumu na následující období,

5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit dopracovaný materiál „Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2018“ na 332. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady na rok 2018

Usnesení:

Rada schvaluje změnu termínu 332. zasedání Rady z 26. ledna 2018 na 2. února 2018 a další termíny svých zasedání na rok 2018.

 

Sdílejte na:

Přílohy