Termíny, zápisy, usnesení a materiály ze zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2018

 Termíny zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Zasedání Termín konání Zápis Usnesení a materiály
 mimořádné zasedání 4. ledna 2018   zápis  usnesení a materiály 
332. 2. února 2018 zápis usnesení a materiály
333. 22. února 2018 zápis usnesení a materiály
334. 29. března 2018 zápis usnesení a materiály
335. 27. dubna 2018 zápis usnesení a materiály
336. 25. května 2018 zápis usnesení a materiály
337. 29. června 2018 zápis usnesení a materiály
mimořádné zasedání 7. září 2018 zápis usnesení a materiály
338. 21. září 2018 zápis usnesení a materiály
339. 26. října 2018 zápis usnesení a materiály
340. 30. listopadu 2018 zápis usnesení a materiály
 341.  14. prosince 2018
zápis usnesení a materiály

 

Pravidelný začátek jednání je vždy v 9:00 hod.

Sdílejte na: