Zpráva o činnosti Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018

 

Bioetická komise Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (dále BK RVVI) pracovala v roce 2018 až do vypršení funkčního období 9 členům v níže uvedeném složení:

 

Předseda:   
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.  první funkční období skončilo 26. června 2018, odvolán z funkce na vlastní žádost v září 2018 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.   jmenován do funkce v září 2018

Místopředseda:
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., druhé funkční období skončilo 26. června 2018 

Členové do 26. června 2018:
1. funkční období
prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D.  

2. funkční období
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák   
prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr. 
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.  
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.  
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.  
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.  
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c. 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  

 

BK RVVI se ve výše uvedeném složení setkala na jednání 25. května 2018.
Dne 10. července 2018 rezignoval z důvodu jiných povinností na svou funkci předseda BK RVVI prof. Dvořák. Odvolán byl z této funkce v září 2018.

Členové od června 2018:
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.,
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.,
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA,
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.,
Mgr. Et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,
prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.,
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Člen od června 2018 (v 2. funkčním období):

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.,

 

Činnost BK RVVI v roce 2018:

 1. Projednávání a zpracování stanoviska k žádosti společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s., Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město, k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Projednávání a zpracování stanoviska k žádosti společnosti REPROMEDA, s.r.o., Studentská 812/6, 625 00 Brno – Bohunice, k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pokračující diskuze o plánované organizaci workshopu k aktuálním otázkám bioetiky (stále trvající úkol; dobrovolní organizátoři prof. Syka, prof. Martásek).
 4. Pokračující diskuse k aktuálním tématům bioetiky:
  - biobanking, interpretace velkých dat (Data Mining; DTM) a evropské perspektivy Science 2.0/Open Science,
  - etické souvislosti editace genomu pomocí CRISPR/Cas 9 a dalšími pokročilými technologiemi,
  - lidské oocyty a časné chiméry s využitím lidských embryí pro výzkumné účely – etika a legislativa,
  - problematika rostlinných GMO z pohledu evropské legislativy,
  - problematiky Open Access a související aspekty výzkumné integrity.
 5. Monitoring bioetické problematiky v EU a komunikace s nadnárodními a národními bioetickými radami a komisemi.
 6. Zpracování souhrnné zprávy o činnosti BK RVVI za rok 2018.
   

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.                            V Praze dne 2. října 2018
předseda BK RVVI do září 2018

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.                            V Praze dne 2. října 2018
předseda BK RVVI od září 2018

Sdílejte na: