Zápisy z jednání Komise v roce 2019

Termíny jednání Komise v roce 2019

V souladu s Článkem 5 platného Statutu Komise byly stanoveny termíny jednání pro rok 2019. Podle uvedeného čl. bodu 2. Statutu se jednání Komise koná minimálně jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců červenec a srpen.

Číslo jednání KHV

Datum

Čas

111.

4. 2. 2019

13:00

112.

4. 3. 2019

13:00

113.

8. 4. 2019

13:00

114.

6. 5. 2019

13:00

115.

10. 6. 2019

13:00

116.

2. 9. 2019

13:00

117.

7. 10. 2019

13:00

118.

4. 11. 2019

13:00

119.

9. 12. 2019

13:00

Sdílejte na: