Zápis z 351. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 29. listopadu 2019

Sdílejte na:

Přílohy