Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020 (aktualizace 2018)

Usnesením vlády ze dne 8. února 2019 č. 115 byla schválena Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (dále jen „Zpráva“).

Zpráva byla zpracována na základě úkolu uloženého předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace v bodě II. 2. a) usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (dále jen „národní politika“).

Z popisu a relevantních dat k plnění opatření vyplynulo, že většina jich byla splněna nebo se průběžně plní.

Z důvodu zachování kontinuity je třeba v plnění opatření pokračovat do konce platnosti národní politiky, tedy do konce roku 2020. U některých opatření vzešla potřeba modifikace nástroje k jejich plnění. S tím souvisí sloučení některých opatření do jednoho či naopak rozdělení jednoho původního opatření na dvě samostatná.

Součástí Zprávy je aktualizace národní politiky na období do konce roku 2020, která byla připravena v kontextu navržených úprav opatření popsaných ve Zprávě.

 

Sdílejte na:

Přílohy