Implementace Národních priorit VaVaI

Usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 byla schválena Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Sdílejte na:

Přílohy