Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2007 a 2008

 včetně výdajů krytých příjmy ze zahraničních programů, např. EU a EHP/Norsko.

(řazeno podle zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008)

 (údaje jsou v tis. Kč) 


Státní rozpočet 2007   
 

Státní rozpočet 2008   

Rozpočtová kapitola
(poskytovatel)

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Kryté příjmem ze zahraničních programů

CELKOVÉ VÝDAJE

Institucionální výdaje

Účelové výdaje

Kryté příjmem ze zahraničních programů

CELKOVÉ VÝDAJE

Úřad vlády

15 073

7 970

 

23 043

16 073

6 970

 

23 043

Bezpečnostní informační služba

 

 8 802

 

8 802

 

9 638

 

9 638

Ministerstvo zahraničních věcí

14 274

6 779

 

21 053

14 274

7 423

 

21 697

Ministerstvo obrany

 97 023

 371 738

 

 468 941

127 203

348 740

 

475 943

Národní bezpečnostní úřad

7 000

14 731

 

21 731

 7 000

 14 731

 

21 731

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 55 395

 55 792

 

 111 187

 53 735

31 575

 

 85 310

Ministerstvo vnitra

 4 000

 38 525

 

 42 525

 2 780

 41 250

 

 44 030

Ministerstvo životního prostředí

 220 187

 221 752

 

 441 939

 224 068

 241 218

 

 465 286

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 22 472

 

 22 472

 

 23 546

 

 23 546

Grantová agentura České republiky

 30 177

 1 500 939

 

 1 531 116

 33 910

 1 500 800

 

 1 534 710

Ministerstvo průmyslu a obchodu *)

 325 000

2 503 249

 1 842 000

 4 670 249

 434 580

 2 551 366

 

2 985 946

Ministerstvo dopravy

 28 581

 131 507

 

 160 088

 28 581

 130 256

 

 158 837

Ministerstvo zemědělství

 476 595

 348 871

 

 825 830

 477 159

 363 760

 

 840 919

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy *)

 5 639 374

 2 398 000

 1 728 379

 9 765 753

 6 843 572

2 764 200

113 369

 9 721 141

Ministerstvo kultury

 76 933

 19 044

 

 95 977

 68 354

 23 077

 

 91 431

Ministerstvo zdravotnictví

 216 976

 901 414

 

 1 118 390

 217 082 

  765 003

 

 982 085

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

 

 

 6 000 

 

 6 000

Ministerstvo informatiky ***)

 8 580

 9 400

 

 17 980

 

 

 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální

28 664

 

 

28 664

28 664

 

 

28 664

Český báňský úřad

 

26 064

 

26 064

 

26 064

 

26 064

Akademie věd České republiky **)

4 678 940

938 290

 

5 617 230

4 624 016

893 598

11 872

5 529 486

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 19 200

 28 696

 

 47 896

 19 200

 26 740

 

 45 940

CELKEM

11 942 516

9 554 035

3 570 379

25 066 930

13 220 251

9 775 955

125 241

23 121 447

 
*)
včetně spolufinancování a předfinancování programů EU,spolufinancování je zahrnuto v institucionálních výdajích
**) včetně spolufinancování a předfinancování programů EHP Norsko, spolufinancování je zahrnuto v institucionálních výdajích
***) Výdaje za kapitolu MI byly delimitovány na: MPO ve výši 12 707 tis. Kč (v tom: 8 580 tis. Kč institucionálních a 4 127 tis. Kč účelových výdajů) a na MV ve výši 4 055 tis. Kč účelových výdajů

 

Sdílejte na: