Členové Komise pro problematiku klimatu

Ing. Jiří Holoubek (předseda)

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. (místopředseda)

 

Ing. Daniel Beneš, MBA

Mgr. Romana Beranová, Ph.D.

Mgr. Filip Hájek 

Mgr. Petr Holub

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Ing. Soňa Klepek Jonášová

PhDr. Anna Kárníková, MSc.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Ing. Martin Sedlák

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Sdílejte na: