Zpráva o činnosti Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2019

Bioetická komise Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK“) pracovala v roce 2019 ve stejném složení, viz níže.

 

Předseda:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (od září 2018)

Místopředseda:

prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.

Členové (od června 2018 v 1. funkčním období):

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.,

prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.,

prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA,

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.,

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Člen (od června 2018 ve 2. funkčním období):

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

 

V souladu s plánem činnosti pro rok 2019 se BK RVVI zabývala:

 

  1. Projednáváním a zpracováním 2 stanovisek k žádostem spol. PrimeCell Advanced Therapy, a.s. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  2. Monitorováním bioetické problematiky v EU a komunikovala s nadnárodními a národními bioetickými radami a komisemi, zaměřila se na způsob práce Bioetické komise v SRN,
  3. Návrhem změny Statutu Bioetické komise,
  4. Novelizací zákona č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů,
  5. Diskuzí o Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, materiál v meziresortním připomínkovém řízení,
  6. Aktualizací webových stránek www.vyzkum.cz (aktualizace interního a externího webu),
  7. Účastí na konferenci 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law Porto, v Portugalsku,
  8. Zpracovala souhrnnou zprávu o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2019.

 

 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.                                                   V Praze dne 10. září 2019

předseda komise

 

 

 

 


Sdílejte na: