Zápis ze 124. jednání Komise

124. jednání KHV proběhlo v NOUZOVÉM REŽIMU. Schůzky se osobně účastnili předseda komise, místopředseda a garanti jednotlivých oborových skupin. Ostatní členové KHV byli s projednávanými podklady v předstihu seznámeni mailem a byli požádáni o jejich komentování elektronickou formou. Jejich připomínky byly zapracovány a materiály v nouzovém režimu na jednání prezenčně projednány.

Sdílejte na:

Přílohy